Offentliga köken i Trosa kommun utvecklas

Visualisering av hur Fornbyskolans matsal kan komma att se ut. Vi ser många bord och stolar, en diskinlämning som är lite dold bakom en vägg, samt skjutdörr med fönster för att se in i det nya produktionsköket.

Vad händer?

Antalet invånare som ingår i förskola, skola och äldreomsorg ökar, vilket under åren skapat en ökad efterfrågan på Trosa kommuns offentliga måltider och högre tryck på produktionsköken. Därför har det skapats en åtgärdsplan som innefattar upprustning av befintliga kök, skapandet av fler produktionskök och en ökad matsalskapacitet.

Fakta

Vad?

  • Skärlagskolan har gått från att ha ett mottagningskök till att ha ett produktionskök. Även matsalen har genomgått en större renovering.
  • Kyrkskolans mottagningskök har genom ny utrustning för att värma och förvara måltider fått en förbättrad arbetsmiljö. Här har också diskinlämningen förnyats.
  • Fornbyskolan får ett nytt produktionskök där det nya köket och matsalen kommer att vara större för att möjliggöra fler matgäster. Arbetet kommer att ske i omgångar där man till en början kommer att få vara i en provisorisk matsal i Fornbyskolans norra del till att sedan få ta den av den nya matsalen som placerats i Fornbyskolans södra del.
  • Hedebyskolans kök genomgår en mindre renovering.
  • Häradsgårdens produktionskök är i behov av renovering och uppgradering. Här kommer köket bland annat få nytt golv, ventilationssystem och ny modern utrustning. I arbetet ingår även att separera produktionen där Häradsgårdens kök kommer att gå från att tillaga måltider till målgrupper i flera åldersgrupper till att fokusera på mat till äldre. 

När?

  • Skärlagskolan: byggnationen och renoveringen är färdigställd.
  • Kyrkskolan: renoveringen är färdigställd.
  • Fornbyskolan: byggnation av det nya produktionsköket och matsalen i Fornbyskolans södra del påbörjas i juni 2021 och beräknas bli färdigställd under sommaren 2022.
  • Hedebyskolan: mindre renoveringsarbeten sker under 2022.
  • Häradsgården: renoveringen påbörjas under hösten 2022 och färdigställs under början av 2023.