Offentliga köken i Trosa kommun utvecklas

Visualisering av hur Fornbyskolans matsal kan komma att se ut. Vi ser många bord och stolar, en diskinlämning som är lite dold bakom en vägg, samt skjutdörr med fönster för att se in i det nya produktionsköket.

Vad händer?

Antalet invånare som ingår i förskola, skola och äldreomsorg ökar, vilket under åren skapat en ökad efterfrågan på Trosa kommuns offentliga måltider och högre tryck på produktionsköken. Därför har det skapats en åtgärdsplan som innefattar upprustning av befintliga kök, skapandet av fler produktionskök och en ökad matsalskapacitet.

Fakta

Vad?

  • Skärlagskolan går från att ha ett mottagningskök till att få ett produktionskök. Här ingår även renovering av befintlig matsal. Läs mer om byggnationen vid Skärlagskolan.
  • Kyrkskolans mottagningskök kommer att få en förbättrad arbetsmiljö med ny utrustning för att värma och förvara måltider. Även diskinlämningen kommer att förnyas.
  • Fornbyskolan får ett nytt produktionskök där det nya köket och matsalen kommer att vara större för att möjliggöra fler matgäster. Arbetet kommer att ske i omgångar där man till en början kommer att få vara i en provisorisk matsal i Fornbyskolans norra del till att sedan få ta den av den nya matsalen som placerats i Fornbyskolans södra del.  Läs mer om de parallella projekten som äger rum på Fornbyskolan.
  • Hedebyskolans kök genomgår en mindre renovering.
  • Häradsgårdens produktionskök är i behov av renovering och uppgradering. Här kommer köket bland annat få nytt golv, ventilationssystem och ny modern utrustning. I arbetet ingår även att separera produktionen där Häradsgårdens kök kommer att gå från att tillaga måltider till målgrupper i flera åldersgrupper till att fokusera på mat till äldre. 

När?

  • Skärlagskolan: renoveringen och byggnationen påbörjas under våren och slutförs innan årskiftet 2021-2022.
  • Kyrkskolan: renovering påbörjades i maj 2021 och färdigställdes inför höstterminen 2021.
  • Fornbyskolan: byggnation av det nya produktionsköket och matsalen i Fornbyskolans södra del påbörjas i juni och beräknas vara klart juni 2022.
  • Hedebyskolan: mindre renoveringsarbeten sker under hösten 2021.
  • Häradsgården: renoveringen påbörjas juni 2022 efter att Fornbyskolans byggnation av nytt produktionskök är klart, och färdigställs årsskiftet 2022-2023.