Pågående byggprojekt

På flera ställen runt om i kommunen pågår olika typer av underhålls-, renoverings- och nybyggnationsarbeten och fler planeras. Boende och trafikanter påverkas i olika hög grad, men det är viktigt att kommunens alla invånare känner sig informerade om vad som händer. För att kunna ge er en samlad bild av läget följer här en förteckning över de projekt som planeras, eller i vissa fall redan pågår.

Pågående:

  1. Fiskpassager i Trosaån. Läs mer om projektet.
  2. Skärborgarnas hus renoveras invändigt beräknas starta januari 2020.
  3. Skärlagsvallen renoveras, beräknas starta våren 2020.
  4. Skärlagskolans byggs ut - pågår.
  5. Byggnation av nytt reningsverk, under utredning.
  6. Installation av solceller på Skärgårdens förskola och Trosa vårdcentral.
  7. Ny återvinningscentral planeras vid Korslöt, beräknad att stå klar 2020.
  8. Ny båtbottentvätt, beräknas komma på plats under juli månad 2019.
  9. Nytt omklädningsrum för människor med ledsagare, beräknas starta årsskiftet 2019/2020.
  10. Framtagning av rekreationsområden längst med Trosaån, inledande arbete gällande placering och urformning är påbörjat.

Vårt mål är att hålla denna lista uppdaterad för att kunna ge er mesta möjliga service och information. Har ni ytterligare frågor kring detta är ni välkomna att kontakta tekniska enheten.