Pågående vägarbeten i Trosa kommun

Närbild på gul- och rödrandig vägarbetsskylt.

Just nu sker flera parallella vägarbeten i Trosa kommun. De större och långsiktiga projekten kan du läsa mer om under trosa.se/projekt, nedan har vi samlat några av de mindre vägarbeten som äger rum just nu eller som planeras inför sommaren.

Senast uppdaterad: 2022-05-20 kl. 14.00

Vägarbete vid Bokögatan i Trosa

Från och med måndag 16/5 kommer Thunman Entreprenad att genomföra ett schaktarbete som leder till begränsad framkomlighet vid Bokögatan. Fastigheter som berörs extra av schaktarbetet kommer få körplåtar till sina infarter för att möjliggöra passage. Arbetet är en del i bostadsprojektet Sjöutsikten. 

Vägarbete vid Smäckbrogatan i Trosa

Arbetet kommer leda till ytterligare trafikpåverkan vecka 22-23. Läs mer under projektsidan. 

Vägarbete vid Trosa havsbad & campings parkering

Orca genomför ett arbete med att rusta upp Havsbadets befintliga parkering, vilket innebär att hela parkeringen beräknas vara avspärrad under stora delar av maj månad. Framkomligheten till Trosa havsbad & camping kommer inte att påverkas av arbetet. I slutet av maj är en asfaltering inplanerad och kort därpå kommer parkeringen åter vara öppen för allmänheten. 

Vägarbete vid korsningen Östermalmsvägen/Östra Hamnplan i Trosa

Under måndagen den 16/5 påbörjar Trotab ett arbete som gör att ett område vid korsningen Östermalmsvägen/Östra Hamnplan utanför Bomans hotell behöver stängas av. Blåljus är informerade om att vägen kommer vara blockerad. Se karta i vår notis. 

Vägarbete vid Kruthusgatan och Östra Långgatan i Trosa

Trotab genomför ett schaktarbete på uppdrag av Vattenfall för att förlänga en elkabel. Begränsad framkomlighet där det stundtals kommer vara svårt att passera arbetsområdet från Trosa torg till Högbergsgatan. När schaktarbetet korsar körbanan kommer halva vägen grävas av åt gången och körplåtar läggs ut för att möjliggöra passage. Läs mer om arbetet.

Vägarbete vid Högbergsgatan och Gustavsbergsgatan i Trosa

Orca genomför ett mindre arbete med att anlägga kantsten på östra sidan av Högbergsgatan. På Gustavsbergsgatan kommer man även att genomföra ett schaktarbete. Arbetet innebär att en del av ena körfältet är avstängt utmed Högbergsgatan. När schaktarbetet korsar körbanan vid Gustavsbergsgatan kommer halva vägen grävas av åt gången för att möjliggöra passage.

Vägarbete vid Stallgränd i Trosa

Trotab genomför ett mindre schaktarbete i slutet av Stallgränd ner mot ån. Under tiden som arbetet sker kommer gångvägen att stängas av. 

Vägarbete vid Industrigatan/Verktygsgatan i Trosa

Trotab genomför ett schaktarbete intill korsningen Industrigatan/Verktygsgatan där en del av körbanan är avspärrad. Arbetet påverkar framkomligheten för trafik men arbetet går att passera.