Pågående vägarbeten i Trosa kommun

Närbild på gul- och rödrandig vägarbetsskylt.

Just nu sker flera parallella vägarbeten i Trosa kommun. De större och långsiktiga projekten kan du läsa mer om under trosa.se/projekt, nedan har vi samlat några av de mindre vägarbeten som äger rum just nu eller som planeras inför sommaren.

Senast uppdaterad: 2022-06-22 kl. 14.00

Vägarbete vid korsningen Smäckbrogatan/Skolgatan

Under onsdagen och torsdagen den 22-23/6 kommer Vattenfall att genomföra ett schaktarbete för att åtgärda en trasig kabel. Arbetet innebär att halva korsningen vid Skolgatans utfart mot Smäckbrogatan kommer att vara blockerad. Fordon ska kunna passera, men kollektivtrafiken flyttar hållplatsen temporärt till Smäckbrogatan för att inte åka in i busslingan.

Vägarbete vid Valborgsvägen, Helgdagsvägen och Väsbyvägen

Under torsdagen den 2/6 inleddes ett förberedande arbete med fräsning av vägbanan vid Valborgsvägen, Helgdagsvägen och Väsbyvägen i Vagnhärad. Asfalteringen är planerad att äga rum den 28/6. Boende området får informationsbrev om arbetets påverkan.

Vägarbete vid Kruthusgatan och Östra Långgatan i Trosa

Trotab genomför ett schaktarbete på uppdrag av Vattenfall för att förlänga en elkabel. Begränsad framkomlighet där det stundtals kommer vara svårt att passera arbetsområdet från Trosa torg till Högbergsgatan. Tidvis kommer det att vara trångt i korsningen Östra Långgatan/Kruthusgatan samt sträckan Östra Långgatan 14-22. Läs mer om arbetet.

Vägarbete vid Bokögatan i Trosa

Från och med måndag 16/5 kommer Thunman Entreprenad att genomföra ett schaktarbete som leder till begränsad framkomlighet vid Bokögatan. Fastigheter som berörs extra av schaktarbetet kommer få körplåtar till sina infarter för att möjliggöra passage. Arbetet är en del i bostadsprojektet Sjöutsikten. 

Vägarbete vid Industrigatan/Verktygsgatan i Trosa

Trotab genomför ett schaktarbete intill korsningen Industrigatan/Verktygsgatan där en del av körbanan är avspärrad. Arbetet påverkar framkomligheten för trafik men arbetet går att passera.