Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ängsgårdens demensboende byggs ut

I socialkontorets gamla lokaler intill Ängsgårdens demensboende i Trosa ska kontorsplatserna nu göras om till 11 anpassade boendeplatser för personer med demenssjukdom. Ett pilotprojekt med ny och spännande välfärdsteknik för att skapa fler förutsättningar till en individanpassad vård.

Fakta

Vad?

  • Socialkontorets tidigare kontor vid vårdcentralen och Ängsgården byggs om till 11 anpassade lägenheter.
  • Genom färgsättning kommer gemensamma utrymmen att förstärkas och dörrar som leder till utrymmen dit den äldre inte ska vistas att kamoufleras genom att ha samma färg som intilliggande väggar och lister.
  • I lägenheterna kommer såväl toaletter som handfat att vara höj- och sänkbara. Skenor monteras i taken för att kunna installera taklift vid behov. Man tittar även på lösningar för att skyla badrumsspeglar för att skapa mindre oro hos den dementa.
  • Utemiljön rustas upp för att skapa en trivsam och stimulerande miljö.
  • Trygghetslarmen individanpassas och gör att individerna kan röra sig fritt i sin enhet. Om personen går utanför området kommer personal att larmas för att kunna möta upp personen på ett lungt sätt.

När?

  • Rivningsarbeten påbörjas början av september 2022
  • Inflytt beräknas äga rum hösten 2023

Vem?

  • MobilBygg AB

Illustrationer

Tredimensionell skiss över hur entrén till den nya delen av Ängsgården kan komma att se ut. Här kommer det göras plats för sociala aktiviteter som fika med anhöriga.

Tredimensionell skiss över hur en korridor i den nya delen av Ängsgården kan komma att se ut. Dörrarna till lägenheterna kommer att färgsättas olika så att de boende kan hitta den egna dörren.