Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Fiskpassager i Trosaån

Trosaån ska vara tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna hela åns framtida ekologiska status. Kvarnar och dammar som tidigare skapat hinder i Trosaån har därför anpassats till djurlivet. Det möjliggör för fiskar som är beroende av att vandra mellan Sillen och Östersjön att leva och reproducera som de ska. Projektet färdigställdes 2022 och är ett led i arbetet med EU:s vattendirektiv och FN:s globala mål.Öppnas i nytt fönster

Fiskpassageprojektet genomfördes med Trosa kommun som huvudfinansiär och medfinansierades genom bidrag från Naturskyddsföreningens Miljöfond, Länsstyrelsen i Sörmland via LOVA och LONA samt utav Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11.

Fakta

Vad?

  • Kvarnar och dammar byggdes om eller togs delvis bort. De som berördes var Trosa Kvarn, Husby Kvarn och Nygårdsdammen.

När?

  • Vid Trosa Kvarn påbörjades arbetet under våren 2022 och slutfördes innan årsskiftet. Mindre återställningsarbeten genomförs våren 2023.
  • Vid Nygårdsdammen påbörjades arbetet i juni och färdigställdes under hösten 2022.
  • Vid Husby Kvarn i Husby Park påbörjades arbetet i augusti och färdigställdes under hösten 2022.

Vem?

  • SM Entreprenad AB

Trosaåns fiskeräknare

När fiskpassagerna skapades i Trosaån valde man även att installera en fiskräknare för att kunna se vilka djur som tar sig förbi vid Trosa kvarn. Ta del av vad fiskeräknaren fångat på fiskdata.se. Öppnas i nytt fönster