Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tillgänglighet och utveckling av korsningen Industrigatan/Verktygsgatan

Korsningen Industrigatan/Verktygsgatan är ett populärt stråk där många trafikanter rör sig med bussar, lastbilar, cyklister och gångtrafikater på väg till skola och fritidsaktiviteter. För att öka tillgängligheten och skapa en mer trafiksäker övergång kommer korsningen under hösten 2022 genomgå en renovering.

Fakta

Vad?

  • Korsningen ska tillgänglighetsanpassas med taktila plattor och kontrasterade färger för att öka trafiksäkerheten och tryggheten. Skyltar flyttas och korsningen byggs upp av ny kantsten.

När?

  • Genomförs hösten 2022

Vem?

  • Orca Entreprenad AB