Renovering av Smäckbrogatan

Vy över Smäckbrogatan med Spindelparkens lekpark i bakgrunden. tydliga tecken på tidigare vägarbeten syns på Smäckbrogatans asfalt

Vad händer? 

Under våren 2022 kommer Orca genomföra ett vägarbete för att förbättra Smäckbrogatans standard mellan Smäckbron och Högbergsgatan. Trottoarerna på båda sidor av Smäckbrogatan mellan Smedjegatan och Högbergsgatan kommer att få en ny kantsten, samtidigt som körbanan mellan Smäckbron och Högbergsgatan kommer asfalteras med en ny beläggning. För att kunna arbeta så snabbt och effektivt som möjligt kommer Smäckbrogatan stängas av för genomfart under en kortare tid. Trafik kommer ledas om via Nyängsvägen. 

Fakta

Vad?

  • Byte av trottoarernas kantsten på båda sidor av Smäckbrogatan mellan Smedjegatan och Högbergsgatan.
  • Ny beläggning på Smäckbrogatans körbana mellan Smäckbron och Högbergsgatan.

När?

  • Förberedande arbeten sker under vecka 19.
  • Under vecka 20 kommer Smäckbrogatan stängas av för genomfart och ledas om via Nyängsvägen med start tisdag 17/5 kl. 06.30. Boende med utfarter mot Smäckbrogatan kommer under denna tid ha möjlighet att ta sig fram till sina fastigheter. Trafiken öppnas upp på eftermiddagen fredagen den 20/5 igen.
  • Under slutet av vecka 22 kommer en del av Smäckbrogatan återigen att stängas av för det slutförande arbetet, för att sedan öppnas upp för trafik på eftermiddagen fredagen den 3/6.
  • Under början av vecka 23 kommer Smäckbrogatan ha en begränsad bredd mellan Båtsmansgatan och Smäckbron till följd av anläggning av vägkant. 
  • Arbetet med finjusteringar beräknas pågå till mitten av juni.

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.