Renovering av cirkulationsplatsen vid vårdcentralen

En vildvuxen rodell i förgrunden med sliten asfalt, vita höghus i bakgrunden.

Vad händer?

Under hösten 2021 till och med våren 2022 kommer cirkulationsplatsen vid Stensundsvägen, Tomtaklintgatan och Trosalundsgatan åtgärdas. I projektet ingår bland annat att refuger flyttas för att göra det enklare för tyngre fordon att passera. Renoveringen är särskilt aktuell då den nya kommunala busslinjen som trafiksätts december 2021 kommer att passera här. Då cirkulationsplatsen är i närheten av vårdcentral, skola, förskola och andra verksamheter är en trygg övergång för gång- och cykeltrafikanter prioriterad.

Fakta

Vad?

  • En mer generöst dimensionerad cirkulationsplats för att tunga fordon lätt ska kunna passera
  • Säkra övergångar för gång- och cykeltrafikanter med refug och belysning

När?

Vem?

  • Orca Entreprenad AB (fd Bite Mark & Anläggning Stockholm AB)

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.