Renovering av cirkulationsplatsen vid vårdcentralen

En vildvuxen rodell i förgrunden med sliten asfalt, vita höghus i bakgrunden.

Vad händer?

Under hösten 2021 till och med våren 2022 kommer cirkulationsplatsen vid Stensundsvägen, Tomtaklintgatan och Trosalundsgatan åtgärdas. I projektet ingår bland annat att refuger flyttas för att göra det enklare för tyngre fordon att passera. Renoveringen är särskilt aktuell då den nya kommunala busslinjen som trafiksätts december 2021 kommer att passera här. Då cirkulationsplatsen är i närheten av vårdcentral, skola, förskola och andra verksamheter är en trygg övergång för gång- och cykeltrafikanter prioriterad.

Fakta

Vad?

  • En mer generöst dimensionerad cirkulationsplats för att tunga fordon lätt ska kunna passera
  • Säkra övergångar för gång- och cykeltrafikanter med refug och belysning

När?

  • Arbetet påbörjades september 2021 och pausades därefter på grund av kylan
  • Projektet återupptogs i mitten av mars 2022 med begränsad framkomlighet
  • Arbetet med cirkulationsplatsen är klar
  • Arbete med plantering av perenner samt belysning i cirkulationsplatsen planeras äga rum innan sommaren

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.