Säker gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan

Vy över Högbergsgatan vid korsningen till Östermalmsvägen

Vad händer?

Under 2021-2022 har en större vägsatsning längs Högbergsgatan i Trosa genomförts för att skapa en större trafiksäkerhet för bilister, gångtrafikanter och cyklister. Etapp 1 och 2 är färdiga med en belyst gång- och cykelväg mellan Gustavsbergsgatan och Östra Långgatan samt ny asfalterad beläggning vid Hertig Karls väg, Högbergsgatan samt Smäckbrogatan för att vara motståndskraftig över tid. Nu inleds etapp 3 med en förlängd gång- och cykelväg mellan Kruthusgatan och Östermalmsvägen.

Fakta

Vad?

  • Befintlig trottoar utmed Högbergsgatans västra sida mellan Kruthusgatan och Östermalmsvägen breddas och blir en gång- och cykelväg för ökad trygghet och trafiksäkerhet
  • Busshållplatsen Östermalmsvägen rustas upp
  • Taktila och kontrasterade plattor för ökad tillgänglighet
  • Mindre upphöjningar skapas för att markera passager längs med gång- och cykelvägen vid Kruthusgatan och Östermalmsvägen för att tydliggöra och skapa säkra övergångar
  • Asfaltering av Högbergsgatan och Uddbergagatans körbana från korsningen Östermalmsvägen till Edanöbron

När?

  • Etapp 3 inleds i slutet av augusti med färdigställande under hösten 2022

Vem?

  • Orca Entreprenad AB

Kartbild över byggnationen av gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan mellan Kruthusgatan och Östermalmsvägen

Kartbild över byggnationen av gång- och cykelväg utmed Högbergsgatan mellan Kruthusgatan och Östermalmsvägen.

I förgrunden syns en röd skylt med texten Gående hänvisas till Östra långgatan, bakom den syns byggstängsel, en grävmaskin som kräver upp asfalt och trafik som passerar i en fil

Bild tagen under pågående arbete där Högbergsgatan mellan Kruthusgatan och Skeppargatan har ett körfält öppet för trafik.