Skärlagskolan växer

Bilden föreställer en skiss på hur Skärlagskolan kan komma att se ut på insidan samt en illustration över hur byggnaden i sin helhet kommer att byggas ihop med den befintliga skolan.
Bild: AG Arkiteketer

Vad händer?

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder växer Skärlagskolan med en ny utbyggnad i två plan. Här kommer bland annat nya klassrum tillsammans med ateljé, slöjdsalar, musiksal, fritidsavdelningar och ett utökat tillagningskök inrymmas.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad i två plan för att skapa en skola med plats för 300-400 elever
  • Nya klassrum, grupprum och pedagogiska möjligheter
  • Ny matsal och köket uppgraderas från mottagningskök till produktionskök.

När?

  • AG Arkiteketer har tagit fram skisser och ritningar för Skärlagskolans utbyggnation
  • Byggnationen av den nya utbyggnaden inleddes oktober 2019 och stod klar i augusti 2021
  • Fortsatta renoveringar sker i Skärlagskolans ursprungliga byggnad, kök och matsal fram till årsskiftet 2021/2022

Vem?

Upphandlad entreprenör är MobilBygg AB

MobilBygg ABs logotypLäs mer