Skärlagskolan växer

Bilden föreställer en skiss på hur Skärlagskolan kan komma att se ut på insidan samt en illustration över hur byggnaden i sin helhet kommer att byggas ihop med den befintliga skolan.
Bild: AG Arkiteketer

Vad händer?

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder växer Skärlagskolan med en ny utbyggnad i två plan. Här kommer bland annat nya klassrum tillsammans med ateljé, slöjdsalar, musiksal, fritidsavdelningar och ett utökat tillagningskök inrymmas.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad i två plan för att skapa en skola med plats för 300-400 elever
  • Nya klassrum, grupprum och pedagogiska möjligheter
  • Ny matsal och ett utökat tillagningskök.

När?

  • AG Arkiteketer har tagit fram skisser och ritningar för Skärlagskolans utbyggnation
  • Byggnationen inleddes 7 oktober 2019 och bedöms pågå till årsskiftet 2021/2022
  • Arbetstider för byggnationen varierar, och är mellan klockan 06:30-19:00

Vem?

  • Upphandlad entreprenör är MobilBygg AB

MobilBygg ABs logotyp

Bilder från kommunikationsenheten 2021-01-29

Bild visar Skärlagsskolans nya gula tegelbyggnad från utsidan.

Bild på Skärlagskolans fasad med den gamla delen till vänster och den nya till höger.

Samlingspunkt i hall med stora trappsteg där Skärlagskolans elever kan sitta i väntan på nästa lektion.

I Skärlagskolans nya byggnad har man tagit fram lekfulla inslag för att skapa en hemtrevlig och lärorik miljö.

Stora fönster för större ljusinsläpp och kontakt med naturen utanför. Bild på fönster och en bänk att sitta på.

Med stora fönster skapas stora ljusinsläpp och bättre kontakt med omgivande miljö.

Bild från hall och ingång till två klassrum. Väggarna är vackert blågröna.

Färgerna går i naturens skala, med vatten och hav som inspiration till nedre plan och skogen på plan två.

Bild tagen i det rum där träslöjd kommer bedrivas. Stora fönster gör att det blir ett stort ljusinsläpp och kontakt med omgivningen.

Skärlagskolans framtida träslöjdssal kommer bli en plats där eleverna får nya kunskaper inom hantverk och lär sig att uttrycka sig i färg och form.

Läs mer