Skärlagskolan växer

Bilden föreställer en skiss på hur Skärlagskolan kan komma att se ut på insidan samt en illustration över hur byggnaden i sin helhet kommer att byggas ihop med den befintliga skolan.

Vad händer?

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder växer Skärlagskolan med en ny utbyggnad i två plan. Här kommer bland annat nya klassrum tillsammans med ateljé, slöjdsalar, musiksal, fritidsavdelningar och ett utökat tillagningskök inrymmas.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad i två plan för att skapa en skola med plats för 300-400 elever
  • Nya klassrum, grupprum och pedagogiska möjligheter
  • Ny matsal och ett utökat tillagningskök.

När?

  • Företaget Mobilbygg är upphandlad entreprenör för utbyggnaden
  • Byggnationen inleddes 7 oktober 2019 och bedöms pågå till årsskiftet 2021/2022
  • Elever beräknas kunna flytta in vid årsskiftet 2020-2021
  • Arbetstider för byggnationen är mellan klockan 07:00-18:00
  • Vecka 49 läggs golvvärme och gjuts betongplattan till ”entrétorget”, som är den delen utav tillbyggnaden som ansluter mot den befintliga skolan.
  • Under vecka 49 flyttas byggstaket som står vid lastintaget tillbaka och det görs iordning en enklare ”bollplan” utanför matsalen.


Mobilbygg har nu sprängt klart vid Skärlagskolan. 2019-12-05


Gjutning av "entrétorget" som kommer sitta ihop med den gamla delen. 2019-12-05

Läs mer