Skärlagskolan växer

Bilden föreställer en skiss på hur Skärlagskolan kan komma att se ut på insidan samt en illustration över hur byggnaden i sin helhet kommer att byggas ihop med den befintliga skolan.

Vad händer?

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder växer Skärlagskolan med en ny utbyggnad i två plan. Här kommer bland annat nya klassrum tillsammans med ateljé, slöjdsalar, musiksal, fritidsavdelningar och ett utökat tillagningskök inrymmas.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad i två plan för att skapa en skola med plats för 300-400 elever
  • Nya klassrum, grupprum och pedagogiska möjligheter
  • Ny matsal och ett utökat tillagningskök.

När?

  • Företaget Mobilbygg är upphandlad entreprenör för utbyggnaden
  • Byggnationen inleddes 7 oktober 2019 och bedöms pågå till årsskiftet 2021/2022
  • Elever beräknas kunna flytta in vid årsskiftet 2020-2021
  • Arbetstider för byggnationen är mellan klockan 07:00-18:00

Utbyggnationen rullar på och nu är plan två på plats, dessutom har den nya delen börjat byggas ihop med den gamla. Bilderna är tagna av MobilBygg 2020-03-26.

Läs mer