Skärlagskolan växer

Bilden föreställer en skiss på hur Skärlagskolan kan komma att se ut på insidan samt en illustration över hur byggnaden i sin helhet kommer att byggas ihop med den befintliga skolan.
Bild: AG Arkiteketer

Vad händer?

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder växer Skärlagskolan med en ny utbyggnad i två plan. Här kommer bland annat nya klassrum tillsammans med ateljé, slöjdsalar, musiksal, fritidsavdelningar och ett utökat tillagningskök inrymmas.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad i två plan för att skapa en skola med plats för 300-400 elever
  • Nya klassrum, grupprum och pedagogiska möjligheter
  • Ny matsal och ett utökat tillagningskök.

När?

  • AG Arkiteketer har tagit fram skisser och ritningar för Skärlagskolans utbyggnation
  • Företaget Mobilbygg upphandlades entreprenör för utbyggnaden
  • Byggnationen inleddes 7 oktober 2019 och bedöms pågå till årsskiftet 2021/2022
  • Arbetstider för byggnationen varierar, och är mellan klockan 06:30-19:00

Bilder nedan tagna av MobilBygg 2020-11-12

Bild på den nya fasaden med gult tegel

Bild på det som kommer bli toaletter längs en korridor

Bild på sittyta vid stort fönster

 

Bilder nedan är tagna av MobilBygg 2020-08-19

Läs mer