Ett steg närmare i processen att skapa mer rum för framtida elever i Trosa kommun

Att allt fler barn växer upp i Trosa kommun är ingenting nytt. För att säkerställa att alla elever från förskoleklass upp till årskurs 6 ska få samma möjlighet till en bra utbildning finns det behov av att även skolornas fysiska miljö ska växa. Nu är det dags för Skärlagskolan att växa sig större för att på sikt kunna rymma upp mot 380-420 elever.

Under ett extrainsatt möte under måndagen presenterades förslag på ökad investeringsbudget på Skärlagskolans utbyggnad. Att det just är Skärlagskolan som bör växa har flera orsaker, bland annat på grund av skolans placering med närhet till nya bostadsområden som Bråta, Hagaberg samt kring Åda. Skärlagskolan har dessutom även utrymme och pedagogiska fördelar med att växa. Målet från politiken har varit att behålla småskaligheten på skolan, vilket gör att nybyggnaden är av det mindre slaget. Under de kommande åren kommer Skärlagskolan därför få en tillbyggnad i två plan som gör det möjligt för skolan att ta emot upp till 380-420 elever.

De nya lokalerna kommer att möjliggöra flexibilitet med undervisning som kan ske i både större lektionssalar som i mindre grupprum. Skolan kommer också att få nya specialsalar som ateljé, musiksal, slöjdsalar och fritidslokaler. För lärarnas del kommer nybyggnationen också att bli ett lyft då bland annat nya mötesrum möjliggör för lärarna att få en mer anpassningsbar arbetsplats.

Det finns även planer på att Skärlagskolans mottagningskök ska bli ett produktionskök för att på sikt avlasta Tomtaklintskolans kök. Även skolgården kommer att göras om för att skapa en stimulerande utemiljö där eleverna ska lockas till fysisk aktivitet och lek.

Byggnationen är planerad att ske under 2019-2021 där eleverna ska kunna flytta in i de nya lokalerna preliminärt under årsskiftet 2020-2021.