Så här kan framtidens Skärlagskola komma att se ut

Bilden visar hur Skärlagskolans utbyggnad eventuellt kommer att utformas invändigt. Illustrationen visar två plan där klassrum, salar, grupprum och gemensamma ytor delas upp i block.

Bilden visar hur Skärlagskolans utbyggnad eventuellt kommer att utformas invändigt. Illustrationen visar två plan där klassrum, salar, grupprum och gemensamma ytor delas upp i block.

Att allt fler barn växer upp i Trosa kommun är ingenting nytt. För att säkerställa att alla elever från förskoleklass upp till årskurs 6 ska få samma möjlighet till en bra utbildning finns det behov av att även skolornas fysiska miljö ska växa. Nu kan vi för första gången visa hur framtidens Skärlagskola kan komma att se ut.

Att det just är Skärlagskolan som bör växa har flera orsaker, bland annat på grund av skolans placering med närhet till nya bostadsområden som Bråta, Hagaberg samt kring Åda. Skärlagskolan har dessutom även utrymme och pedagogiska fördelar med att växa. Målet från politiken har varit att behålla småskaligheten på skolan, vilket gör att nybyggnaden är av det mindre slaget. Under de kommande åren kommer Skärlagskolan därför få en tillbyggnad i två plan som gör det möjligt för skolan att ta emot upp till 380-420 elever.

De nya lokalerna kommer att möjliggöra flexibilitet med undervisning som kan ske i både större lektionssalar som i mindre grupprum. Skolan kommer också att få nya specialsalar som ateljé, musiksal, slöjdsalar och fritidslokaler. För lärarnas del kommer nybyggnationen också att bli ett lyft då bland annat nya mötesrum möjliggör för lärarna att få en mer anpassningsbar arbetsplats.

Det finns även planer på att Skärlagskolans mottagningskök ska bli ett produktionskök för att på sikt avlasta Tomtaklintskolans kök. Även skolgården kommer att göras om för att skapa en stimulerande utemiljö där eleverna ska lockas till fysisk aktivitet och lek.

Byggnationen är planerad att ske under 2019-2021 där eleverna ska kunna flytta in i de nya lokalerna preliminärt under årsskiftet 2020-2021.

Bakgrund

Under ett extrainsatt möte den 11 februari presenterades förslag på ökad investeringsbudget på Skärlagskolans utbyggnad för kommunstyrelsen, teknik- och servicenämnden och humanistiska nämnden. Besluten som fattades av nämnderna i samband med informationsmötet hanterades under gårdagens sammanträde av kommunstyrelsen. Frågan om Skärlagskolans tillbyggnad kommer att få utökad investeringsbudget kommer slutligen att fattas i kommunfullmäktige den 13 mars.

Illustration över Skärlagskolans tilltänkta utbyggnad. Bilden visar en utbyggnad i två plan.

Illustration över Skärlagskolans tilltänkta utbyggnad.