Stensundsvägen genomgår en standardförbättring

Kartbild över vägen som berörs av vägarbetet.

Vad händer?

I september 2020 övertog Trosa kommun ansvaret som väghållare för Stensundsvägen från Trafikverket. Under de närmsta åren kommer en rad åtgärder utföras för att förbättra vägens standard där det primära syftet i etapp 1 handlar om att förbereda sträckan mellan Åda och korsningen vid Krymlavägen inför den nya kommunala busslinjen. Bussen ska trafiksättas i december 2021 och på så sätt komplettera kollektivtrafiken i Trosas östra delar. Etapp 2 innefattar återstående vägsträcka ut till Stensund med uppfräschning och fler mötesplatser. Denna etapp är ännu inte upphandlad.

Fakta

Vad?

 • Stensundsvägen ska förberedas för en ny kommunal busslinje och därför genomförs olika vägarbeten med breddning av vägen, byte av vägtrummor, dikning och nyasfaltering.
 • Vägarbetet äger rum på Stensundsvägen mellan korsningen till väg 218 och fram till korsningen vid Krymlavägen.
 • Anläggning av tre större busshållplatser med belysning och två mindre bussfickor.
 • Gång- och cykelväg skapas mellan busshållplatsen vid Åda Backar och Apelvägen.

Påverkan?

 • Arbetet kommer att ske etappvis där olika vägavsnitt kommer stängas av för trafik från våren 2021 till hösten 2021.
 • Mindre sprängningar kan förekomma, och direkt berörda kommer att bli kontaktade i förväg om så sker.
 • Vid asfaltering under hösten 2021 kommer trafik kunna köra förbi med hjälp av lots.
 • Blåljuspersonal kommer alltid kunna passera vägarbetsområdet.

När?

 • Upphandling i mars 2021.
 • Uppstart av byggnation i maj 2021.
 • Arbetet tar ett kortare semesteruppehåll v. 29-31 och återupptas v. 32
 • I december 2021 börjar den nya busslinjen gå.
 • Arbetet beräknar pågå ungefär 1 år efter uppstart.

Vem?

 • Peab Asfalt AB

Logotyp för PEAB Asfalt AB