Tömning av ditt hushållskärl kommer nu att registreras digitalt

Bild på vit sopbil från SUEZ,

Sedan maj 2019 har Trosa kommuns tekniska enhet och driftentreprenören PreZero (fd. SUEZ) arbetat för att de datoriserade tömningsregistreringarna ska gå i mål. Hushållskärl runtom i kommunen har nu fått en ID-märkning i form av en plastbricka och en streckkodsetikett som gör att tömningen av kärlen från och med nu kommer att kunna följas upp och säkerställas på ett kvalitetssäkrat sätt.

Att tömningen av kärlen nu kommer att registreras digitalt gör att du som kund kommer att få en förbättrad service då ditt kärl med säkerhet kommer tömmas enligt den frekvens som du har enligt ditt renhållningsabonnemang. För de allra flesta fastighetsägare innebär övergången från det gamla systemet till det nya ingen skillnad i hanteringen. Hämtningen av hushållsavfall sker som vanligt på den dag som du är van vid, och du ställer fram kärlet med handtaget rättvänt som vanligt.

Förändring för dig med månadstömning i tätort

För de fastighetsägare som har månadstömning i tätort och som har eget omhändertagande av matavfall (det vill säga godkänd kompost), kommer det däremot att bli förändringar vad gäller tömningsfrekvens. Månadstömningen kommer framöver att ske med en regelbundenhet på var fjärde vecka, vilket vi hoppas ska underlätta både för dig som fastighetsägare och för våra chaufförer. Anledningen till detta är att tömningarna följer regelbundenheten i körlistorna som ligger standardiserat med 14 dagars intervall, och varannan av dessa perioder blir var fjärde vecka.

För dig som vill veta mer

Just nu arbetar vi på att ta fram en översikt inför år 2021 så att du enkelt kan se vilka veckodagar och veckor som just ditt kärl ska tömmas. Håll utkik på hemsidan.

I de gröna påsar slänger Trosa kommuns invånare sitt matavfall och används av de som inte har månadstömning i sitt renhållningsabonnemang. Läs mer om gröna påsen.

Du vet väl om att du kan göra ändringar i ditt renhållningsabonnemang med val av storlek på kärl samt tömningsfrekvens? Läs mer om hur du går tillväga här.