Trosa kommun återvinner gamla fiskeredskap med Fiskereturen

Ett sopkärl i förgrunden men texten "Lämna in gamla metspön, drag, håvar och smånät här i mig så ger du dem nytt liv!, i bakgrunden syns hamnbassängen i Trosa.

Vad händer?

Under september och oktober kommer Trosa kommun att uppmana medborgare att lämna in sina uttjänta fiskeredskap för återvinning i de kärl som placerats vid Trosaån, Askögatans återvinningsstation och Korslöt återvinningscentral. Målet med insamlingen är förutom att samla in och återvinna skrotet, att göra alla medvetna om den skada som fiskeredskap, nät och fiskelinor har när de hamnar i våra åar, sjöar och hav.

Fiskeredskap är en besvärlig återvinningsfraktion då de ofta stora och svårhanterliga redskapen består av många olika komponenter så som bland annat stålvajer och blysänken. Därför krävs ett intensivt manuellt arbete för att separera dessa delar så att de ska kunna återvinnas och inte hamna i deponi. De uttjänta fiskedeskap som du lägger i våra kärl hamnar på den marina återvinningscentralen i Sotenäs kommun, där de har specialiserat sig på att ta hand om, separera och återvinna delarna i fiskeredskapen. Delar av fiskeredskapen kan även återbrukas inom inredning men även till fiske om skicket tillåter.

Projektet möjliggörs av Trosa kommun, Håll Sverige Rent och Båtskroten, och är ett återvinningsinitiativ av Båtskroten, Sotenäs kommun, Håll Sverige Rent och Fiskareföreningen Norden som stöds av Havs- och vattenmyndigheten.

Fakta

Vad?

  • Insamling av fiskeredskap och andra fiskerelaterade saker i utplacerade kärl vid Trosaån, Askögatans återvinningsstation och Korslöt återvinningscentral

När?

  • 6 september till den 31 oktober

Vem?

  • Fiskereturen

Läs mer om Fiskereturen och deras arbete.