Trosa stadsbibliotek får ny ventilation

Längs väggen syns en lång bokhylla med böcker samt fönster ut mot Skolparken, i taket hänger belysning.

Vad händer?

Trosa stadsbibliotek kommer under hösten 2021 att få en ny ventilation och kyla installerad. Under arbetets gång kommer medarbetare och besökare att påverkas i olika grad av arbetet, med störst påverkan under vecka 38-39.

Fakta

Vad?

  • Gammal ventilation ersätts med en ny
  • Nya markiser

När?

  • Arbetet är planerat att äga rum mellan vecka 37-41.
  • Mindre arbeten sker under vecka 37.
  • Under vecka 38 kan arbetet innebära att biblioteken erbjuder begränsad service då en del ytor eventuellt kommer vara avspärrade för ventilationsarbetet.
  • Under vecka 39 kommer den gamla ventilationen att lyftas ut och ersättas med ny med hjälp av kranbil. Förutom påverkan i lokalerna påverkar detta även framkomligheten för förbipasserande.
  • Vecka 40 och 41 beräknas det ske mindre arbeten och justeringar.