Undersökningar längs åpromenaden

Arkivbild tagen från Villabron som visar att vattnet går upp till kanten på åpromenaden.

Vad händer?

I februari 2020 drabbades Trosa kommun av översvämningar där bland annat gästhamnen, Askögatan samt Östra och Västra hamnplan påverkades. Flödet var även högt i Trosaån där vattnet nådde upp till åpromenadens kant. När vattnet sjönk undan skapades flertalet slukhål på båda sidor längs åpromenaden vilket gjorde att drabbade områden spärrades av i väntan på besiktning. På denna sida fyller vi på med information om vilka undersökningar som görs, samt vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som vidtas.

Fakta

Vad?

  • Höga vattennivåer i februari 2020 skapade slukhål längs åpromenaden när vattnet sjönk undan
  • Området spärrades av i väntan på besiktning
  • Slukhålen fylls igen inför sommaren 2020 som en del i den kortsiktiga lösningen
  • Metria genomför undersökningar augusti-oktober 2020 för att undersöka om det sker några större rörelser i marken
  • Undervattensundersökningar genomförs november 2020 för att undersöka om kajkonstruktionen har påverkats
  • Metria genomför ytterligare mätningar våren 2021

När?

  • Flertalet undersökningar utförs från sommaren 2020 och framåt. Det sammantagna resultatet kommer ligga till grund för den långsiktiga åtgärden av åpromenaden så att den blir mer motståndskraftig vid hög- och lågvatten.