VA- och gatuarbeten vid Hökeberga

Trosa kommun kommer att utföra VA- och gatuarbeten på Hökebergsvägen, Gipvägen och del av Asbacksvägen under 2020-2021.

Preliminär start för projektet är vecka 39 då entreprenören kommer att genomföra förberedande arbeten med etablering av bodar m.m. Det kommer råda begränsad framkomlighet under projekttiden som är september 2020-maj 2021. Alternativ väg under projekttiden är via Torpavägen.

Då det förekommer berg på sträckan kommer det bli aktuellt med sprängningsarbeten på vissa ställen. De hus som påverkas av dessa arbeten kommer att aviseras separat för besiktning. All sprängning genomförs enligt säkerhetsföreskrifter och föregås av varning.

Periodvis så kommer det att förekomma störande ljud och ske transporter. Vi ber er ha överseende med de eventuella störningar som kan uppkomma.

Vänligen tänk på säkerheten, de inhägnade områdena är en byggarbetsplats.

Uppdaterad information under projekttiden kommer dels att finnas på informationsskyltar i området samt på den här projektsidan.