Vägskador vid Vagnhärads stations busshållplats

Vagnhärads station, en röd tegelbyggnad med vit text Vagnhärad, syns på avstånd

Vad händer?

Sättningar på båda sidor om busshållplatsen vid Vagnhärads station behöver åtgärdas under hösten. Arbetet kommer innebära att busshållplatserna behöver stängas av och resenärer blir hänvisade till tillfälligt upprättade hållplatser.

Fakta

Vad?

  • Vägskador vid busshållplatsen i Vagnhärad ska åtgärdas
  • Busshållplatserna kommer att stängas av en hållplats i taget
  • Under tiden som arbetet sker kommer resenärer att hänvisas till tillfälliga busshållplatser

När?

  • Preliminärt sker arbetet under oktober 2021

Vem?

  • Orca Entreprenad AB (fd Bite Mark & Anläggning Stockholm AB)

Orcas logotyp med en simmande späckhuggare.