Vattentornet i Vagnhärad genomgår renovering

Just nu pågår ett arbete med att renovera vattentornet i Vagnhärad. Renoveringen som påbörjas hösten 2020 är en del av Trosa kommuns arbete med att säkra den framtida vattenförsörjningen. Preliminärt förväntas arbetet vara slutfört sommaren 2021. Dagtid kan arbetet innebära störande ljud för boende i anslutning till vattentornet.