Protokoll

Vid politiska sammanträden förs protokoll över besluten. Protokollen är viktiga juridiska dokument eftersom besluten när de vunnit s k laga kraft blir bindande för den kommunala organisationen, för kommunmedlemmar i stort eller för en enskild kommunmedlem, beroende på vad som avhandlats vid sammanträdet.

Kontakt

Sammanträdesplan 2022

OBS!
Sammanträdestiderna kan komma att ändras under året. Schemat uppdateras löpande.