Protokoll

Sammanträdesplan 2019

OBS!
Sammanträdestiderna kan
komma att ändras under året.
Schemat uppdateras löpande.

Vid politiska sammanträden förs protokoll över besluten. Protokollen är viktiga juridiska dokument eftersom besluten när de vunnit s k laga kraft blir bindande för den kommunala organisationen, för kommunmedlemmar i stort eller för en enskild kommunmedlem, beroende på vad som avhandlats vid sammanträdet.