Resecentrum i Vagnhärad

Ostlänken kommer att betyda särskilt mycket för Vagnhärad, där kommunen planerar och genomför en långsiktig satsning på attraktiv utveckling. Ett nytt resecentrum vid Ostlänken norr om tätorten är en viktig del i satsningen. Kommunen har redan börjat arbetet i Vagnhärad med att utveckla fritidssektorn, förbättra den offentliga miljön (bland annat upprustning av Vagnhärads torg) och skapa nya förutsättningar för bostadsbyggande på flera platser i tätorten. Det största tillskottet av bostäder kan tillkomma inom Solberga, där översiktliga planer även reserverar mark för handel och verksamheter. Läs mer om planarbetet för Solberga.

Trafikverkets förslag till spårlinje visar resecentrums läge i stort. Samrådsprocessen och den fortsatta projekteringen kommer att lägga fast det slutliga läget. Vid resecentrum kommer Ostlänken att ha fyra spår, varav de yttersta på varje sida kommer att användas av tåg som stannar i Vagnhärad. Därför ska 250 meter långa plattformar med väderskydd byggas vid de yttre plattformarna. I övrigt består resecentrum av bland annat stationsbyggnad, bussterminal, bil- och cykelparkering samt uppställningsplatser för taxi och plats för dem som hämtar och lämnar resenärer.

Illustrationen visar vart Ostlänken kommer att gå, samt vart det nya resecentrumet i Vagnhärad kommer ligga.
2018-05-28.

Illustrationen är hämtad från Trafikverkets material vid samråd om ny sträckning av Ostlänken genom Tullgarnsområdet och visar Ostlänken som en bred orange linje.

Mer information om Ostlänkens sträckning finns på Trafikverkets webbplats 

Kontakt

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35