Resecentrum i Vagnhärad

Ostlänken kommer att betyda särskilt mycket för Vagnhärad, där kommunen genomför en långsiktig satsning på attraktiv utveckling. Ett nytt resecentrum vid Ostlänken norr om tätorten är en viktig del i satsningen. Kommunen har börjat arbetet i Vagnhärad med att utveckla fritidssektorn, förbättra den offentliga miljön (bland annat upprustning av Vagnhärads torg) och skapa nya förutsättningar för bostadsbyggande på flera platser i tätorten. Det största tillskottet av bostäder kan tillkomma nära den nya stationen vid Ostlänken och inom Solberga.

Trafikverkets förslag till järnvägsplan visar resecentrums läge i detalj. Vid resecentrum kommer Ostlänken att ha fyra spår, varav det yttersta på varje sida kommer att användas av tåg som stannar i Vagnhärad. Där planerar Trafikverket för 350 meter långa plattformar. Plattformarna kommer att förbindas genom en täckt bro över spåren, där bron tillsammans med entrébyggnader bildar den blivande stationen. I övrigt består resecentrum av bland annat bussterminal på Ostlänkens södra sida, bil- och cykelparkeringar samt uppställningsplatser för taxi och plats för dem som hämtar och lämnar resenärer.

Klicka på bilden nedan för en förstoring i nytt fönster.

resecentrum Vagnharad.jpg
2021-01-29.

Mer information om Ostlänkens sträckning finns på Trafikverkets webbplats 

Kontakt

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35