Stor investering och lång planeringsprocess

Trafikverket har beräknat kostnaden för Ostlänken till cirka 54 miljarder kronor. En så stor investering kan inte genomföras direkt, utan måste fördelas på en längre utbyggnadsperiod. Det är inte bara finansieringen som styr utbyggnaden. Planeringsprocessen är lång och komplicerad. Dessutom är Ostlänken ett så omfattande projekt så att tiden för genomförande kan påverkas av tillgången på entreprenadmaskiner och arbetskraft.

Under 2017 startade arbetet med de första förberedelserna för Ostlänken, men det egentliga bygget av den nya banan kan troligtvis inte påbörjas förrän tidigast 2023. Enligt Trafikverkets tidplaner ska sedan hela Ostlänken stå färdig för trafik 2035.

Planeringsprocessen

Ett järnvägsbygge innebär bestående förändringar för människor och miljö. Därför är det många intressen som ska kunna komma till tals och vägas samman innan en järnväg kan byggas. Dessutom krävs det många och i vissa fall komplicerade utredningar för att föra den lagreglerade planeringsprocessen vidare.

Ostlänken har diskuterats sedan början av 1990-talet och flera utredningar gjordes av bland annat SJ, berörda kommuner och av dåvarande Banverket. Den egentliga planeringsprocessen startade med en förstudie under åren 2001–2003.  Därefter genomförde Banverket järnvägsutredningen under perioden 2004–2010.

Efter järnvägsutredningen gjorde planeringsprocessen ett uppehåll. Orsaken var att Ostlänken inte fanns med i Trafikverkets långsiktiga plan för tolvårsperioden 2010 – 2021. I och med Regeringens besked i augusti 2012 om att Ostlänken ska byggas, har processen fortsatt med järnvägsplaner och regeringens tillåtlighetsprövning.

Här kan du läsa mer om planeringsprocessen för Ostlänken.

Kontakt

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35