Vald korridor

I mars 2010 beslutade dåvarande Banverket att korridor ”Röd” ska ligga till grund för fortsatt planering av Ostlänken på sträckan mellan Järna och infarten till Norrköping. Korridoren passerar Vagnhärad mellan tätorten och E4 enligt kartan här nedan. Trosa kommun instämmer i att en dragning norr om Vagnhärad är den bästa. Avgörande faktorer för kommunen är framför allt risken för störningar, möjligheterna till ett väl fungerande resecentrum och förutsättningarna för fortsatt utveckling i tätorten. 

Bakgrund

Under perioden 2001–2003 genomfördes en förstudie för Ostlänken. Förstudien identifierade tre tänkbara korridorer för länkens sträckning mellan Järna och infarten till Linköping. ”Röd” korridor, som i huvudsak följer E4, ”Grön” korridor, som till största delen går i opåverkad terräng och ”Blå” korridor, som följer befintlig järnväg. Varje korridor var cirka 400 meter bred med variationer för osäkra passager (=bredare korridor) eller sträckor som styrs av till exempel befintliga stationer eller Skavsta flygplats (=smalare korridor).

Förstudiens ursprungliga korridorer på sträckan förbi Vagnhärad

Kontakt

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35