Social omsorg

Alla som bor i Trosa kommun kan vända sig till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det gäller såväl barn som vuxna. Trosa kommuns individ- och familjeomsorg erbjuder socialt och ekonomiskt stöd. Det finns olika former av stöd vid missbruk och beroende. Du kan även få råd om ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Kontakt

Kontakt
Socialkontoret Trosa kommun
Tel: 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 0 3870

Mån-Tor: 16.00-00.00
Fre: 14.00-01.00
Lör-sön: 16.00-01.00