Social omsorg

Alla som bor i Trosa kommun kan vända sig till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp i svåra situationer.

Trosa kommuns individ- och familjeomsorg erbjuder socialt och ekonomiskt stöd. Det finns olika former av stöd vid missbruk och beroende. Du kan även få råd om ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Alkohol- & drogrådgivning

Har du problem med alkohol, droger eller känner du någon som har det? Trosa kommun erbjuder en rad alternativ för dig som vill leva ett liv utan missbruk.

Budget- och skuldrådgivning

Av budget- och skuldrådgivaren får du råd, stöd och idéer för att få ordning på din ekonomi.

Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn

Trosa kommun tar idag emot nyanlända och ensamkommande barn utifrån Migrationsverkets anvisningar om mottagande i Södermanland.  

Mår du dåligt? Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) är ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt. Försörjningsstödet täcker utgifter som är nödvändiga i vardagen, till exempel mat och kläder.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Socialjouren - vid akuta situationer efter kontorstid

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70

Socialjourens öppettider:
Mån-tor: kl. 16.30-24.00

Fre: kl. 14.00-01.00
Lör: kl. 16.00-01.00
Sön: kl. 16.00-24.00

Stöd till barn, ungdom & familj

Trosa kommun erbjuder stöd och hjälp till barn och ungdomar samt deras familjer. Verksamheten riktar sig bland annat till barn som varit med om svårigheter i familjen och föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap.

Våld i nära relation

Om du utsätts för våld av den person du lever med eller annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av individ- och familje-omsorgen. Om du har barn ska de få stöd för egen del och personen som utövar våld ska erbjudas insatser för att ändra sitt beteende.