Anmälningsplikt

Alla som arbetar med barn har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma barnens situation. Personal på bland annat skolor, förskolor och barnavårdscentraler är skyldiga att enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa på något sätt.

Även privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till eller misstänker att något barn far illa.

Misstänker du att ett barn far illa?

Kontakta Barn- och familjeenheten, Trosa kommun eller Socialjouren utanför kontorstid.

Kontakt

Barn- och familjeenheten
Socialkontoret
Trosa kommun
Tel (vxl): 0156-520 00
alternativt via mejl eller post.

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70