Riksnorm för bidrag

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Kontakt

Irina Matchenka
Tfn: 0156-521 94
irina.matchenka@trosa.se

Linda Gillenberg
Tfn: 0156-521 03
linda.gillenberg@trosa.se

Sofie Wrande Svensson
Tfn: 0156-521 97
sofie.wrandesvensson@trosa.se