Ungdomsarbete

Socialkontoret har ungdomssamordnare och ungdomshandläggare i Trosa kommun som arbetar inriktat mot ungdomar i samarbete med polis, skola, fritidsgårdar och föreningar. I deras arbetsuppgifter ingår bland annat samtalsstöd för ungdomar och fältverksamhet. De kan även vara delaktiga i medling vid brott och ungdomstjänst med påverkansprogram.

Kontakt

Ida Tedsjö
Ungdomssamordnare
Tel: 070-567 06 39
ida.tedsjo@trosa.se

Gabriel Elmanius
Ungdomssamordnare
Tel: 070-567 19 38
gabriel.elmanius@trosa.se

Henrik Kimsjö
Fältassistent
Tel:070-567 06 38
henrik.kimsjo@trosa.se

Edis Ahmetivic 
Fältassistent
Tel: 073-610 57 03 
edis.ahmetovic@trosa.se