Våld och övergrepp mot barn

Anmälningsplikt

Misstänker Du att ett barn är utsatt för ett brott eller far illa - kontakta direkt socialtjänsten. Du som arbetar med barn har anmälningsplikt.

Misstänker Du att ett barn far illa?

Kontakta Barn- och familjeenheten,
Trosa kommun, tel. 0156-520 00,
alternativt socialjourne utanför kontorstid.

 

Kontakt

Socialtjänsten
Barn- och familjeenheten
Tel: 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70