Synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vår organisation ska präglas av ett respektfullt och gott bemötande. Vi ska ge hjälp och service av hög kvalitet.

Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om den verksamhet som vi bedriver. Det kan vara såväl synpunkter, som klagomål eller frågor.

Skicka in anonymt eller med kontaktuppgifter via vår e-tjänst: Synpunkter