Våld i nära relation

Stöd till dig som är barn/ungdom

Stöd till dig som är barn/ungdom

Om Du mår dåligt för att dina föräldrar eller någon annan närstående bråkar eller om det finns våld hemma hos Dig så kan Du få hjälp från socialkontoret. Ring och berätta så kan vi hjälpa Dig!

Stöd till dig som utsätts för våld

Stöd till dig som utsätts för våld

Socialtjänsten kan erbjuda stöd till Dig som blivit utsatt för hot eller våld i nära relation. Det kan handla om att Du har blivit kontrollerad, kränkt eller slagen. Har det skett tidigare eller händer det nu - kontakta oss!

Stöd till dig som utövar våld

Stöd till dig som utövar våld

Socialtjänsten kan erbjuda stöd till Dig som har svårt att hantera Din ilska eller aggressioner eller till Dig som har utsatt eller utsätter någon närstående för våld eller hot om våld.

Viktiga telefonnummer & information

Viktiga telefonnummer & information

Det finns några vanliga varningssignaler som kan tyda på att allt inte står rätt till i en relation. På RFSL: s webbplats finns listan "Är Du utsatt för våld?" med frågor som kan hjälpa Dig att se de vanligaste varningssignalerna.

Här kan Du få hjälp

Här kan Du få hjälp

Vill Du veta mer? Klicka på länken så dirigeras Du vidare till olika organisationer, verksamheter och myndigheter som kan erbjuda information, stöd och hjälp.

Organisationer/myndigheter och sajter

Organisationer/myndigheter och sajter

som arbetar med opinionsbildning, utbildning, statistik och information.

Stödorganisationer för män och killar

Stödorganisationer för män och killar

Män för jämställdhet, Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Män m.fl.