Stöd & hjälp

Människor i alla åldrar och situationer i livet kan behöva stöd & hjälp. Det kan gälla allt ifrån bistånd i hemmet till ekonomi, ställföreträdarskap och mycket mer. En del verksamhet är lagstyrd, har du frågor eller funderingar kring vilken typ av bistånd du eller en anhörig har behov eller rätt till finns våra tjänstepersoner till förfogande för att vägleda dig.