Anhörigstöd

I Trosa kommun finns anhörigkonsulent som erbjuder stöd till dig som vårdar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Broschyr anhörigstöd/omaistuki

Vilket stöd kan jag som anhörig få?

För dig som anhörig finns det flera olika former av stöd. De flesta är dock förenade med biståndsbeslut.

Stöd som sker utan biståndsbeslut

Anhörigkonsulent finns för att skapa mötesplatser, informera och utbilda dig som anhörig.

Anhörigkonsulenten kan erbjuda

Mer information om dessa stöd får du av vår anhörigkonsulent. Jag arbetar under tystnadsplikt och dokumenterar inte dina samtal eller besök.

Stöd som sker med biståndsbeslut enligt LSS eller SoL

  • Avlösning i hemmet
  • Växelvård
  • Korttidsplats
  • Hemtjänst
  • Anhörigbidrag
  • Anhöriganställning

Mer information om dessa stöd kan du få av en biståndshandläggare vid Vård och omsorg.

Kontakt

Therese Stjernström
Anhörigkonsulent

Industrigatan 8A
619 80Trosa
Tel: 0156-522 31