Överklaga

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Du gör detta genom ett brev som du sänder till oss.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skicka också med beslutet och bifoga även annat som du anser har betydelse för beslutet eller ärendet. Brevet måste vara undertecknat och innehålla uppgifter om namn, personnummer, adress samt telefonnummer.

Behöver du mer information eller hjälp med att överklaga kan du vända dig till din biståndshandläggare på Vård och omsorg. De har en skyldighet enligt lag att hjälpa dig med din överklagan.

För att överklagandet ska kunna prövas måste brevet ha kommit in till Vård och omsorg inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Din handläggare gör då en förnyad bedömning av ditt behov och kan också ändra sitt tidigare beslut. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Sörmland som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga Vård- och omsorgsnämndens) beslut.

Om du inte får rättelse i Förvaltningsrätten kan du begära prövningstillstånd i kammarrätten.
Att överklaga och få sin sak prövad är gratis.

Överklagandet skall lämnas in eller skickas till:


Trosa kommun
Vård och omsorg
619 80 Trosa

Kontakt

Mirna Basic
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Selma Akan
Förstehandläggare
selma.akan@trosa.se

Marie Larsson
Biståndshandläggare - Vagnhärad och Västerljung
 

Lone Knudsen Lindahl
Biståndshandläggare - Västra Trosa
lone.knudsenlindahl@trosa.se

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS/SoL

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Östra Trosa
sofia.kuhlin@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
hanna.erlandsson@trosa.se

Du når biståndshandläggarna genom att ringa Trosa kommuns växel: 0156-520 00