Lättläst om vård och omsorg

Omsorg om äldre

Har du svårt att klara din vardag?

Kontakta en biståndshandläggare.

Tillsammans samtalar ni om det stöd som finns.

Exempel på den hjälp du kan få är trygghetslarm, hemtjänst, matleverans m m.

 

Kontakt:
Sofia Carlström, 0156-520 00
Matilda Nilsson, 0156-520 00
Marie Lindquist-Hull, 0156-520 00

Omsorg för dig med funktionshinder

Är du under 65 år och har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder?

Kontakta en biståndshandläggare.

Tillsammans talar ni om vilka former av hjälp och stöd som finns.

Exempel på den hjälp du kan få är personlig assistent, boendestöd eller daglig sysselsättning.

 

Kontakt:
Sejla Salkic, 0156-520 00
Jessica Eriksson, 0156-520 00
Marie Lindquist-Hull, 0156-520 00

Hemsjukvård

Behöver du sjukvård?

Kontakta din vårdcentral dagtid i första hand.

Om livshotande sjukdom eller skada. Ring 112

Rådgivning på telefon 1177 eller www.1177.se

Hemsjukvård kallas hälso- och sjukvård som ges i hemmet. Till den som inte kan ta sig till vårdcentral.

 

Kontakt:
Lena Gernandt, 0156-521 77