Omprövning

Om ditt behov förändras kan biståndshandläggaren ompröva ditt beslut. Om behovet av hjälp förändras är du skyldig att meddela detta till din biståndshandläggare och då sker en omprövning av din stödinsats. Den kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.
Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år.

Kontakt

Mirna Basic
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Selma Akan
Förstehandläggare
selma.akan@trosa.se

Marie Larsson
Biståndshandläggare - Vagnhärad och Västerljung
 

Lone Knudsen Lindahl
Biståndshandläggare - Västra Trosa
lone.knudsenlindahl@trosa.se

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS/SoL

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Östra Trosa
sofia.kuhlin@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
hanna.erlandsson@trosa.se

Du når biståndshandläggarna genom att ringa Trosa kommuns växel: 0156-520 00