Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen, en lag som trädde i kraft den 1 juli 2008 och ersatte vårdregister och patientjournallagen.

Lagen innebär bland annat att fler vårdgivare får direktåtkomst till varandras journalhandlingar om de uppfyller patientdatalagens krav. Det finns även en reglering om sekretess, vilket innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvård får ta del av patientuppgifter.

Mer information om Patientdatalagen finner du på bland annat www.datainspektionen.se

Kontakt

Mirna Basic
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Selma Akan
Förstehandläggare
selma.akan@trosa.se

Marie Larsson
Biståndshandläggare - Vagnhärad och Västerljung
 

Lone Knudsen Lindahl
Biståndshandläggare - Västra Trosa
lone.knudsenlindahl@trosa.se

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS/SoL

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Östra Trosa
sofia.kuhlin@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
hanna.erlandsson@trosa.se

Du når biståndshandläggarna genom att ringa Trosa kommuns växel: 0156-520 00