Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Förenklat man man säga att Dataskyddsförordningen bland annat innebär att:

  • Man får bara samla in personuppgifter om det finns ett tydligt syfte och om man uppfyller kraven i lagen.
  • De uppgifterna som samlas in måste vara nödvändiga.
  • När syftet med personuppgiftsbehandlingen är uppnått ska uppgifterna tas bort.
  • Man måste kunna visa på att man har de rutiner som krävs för en korrekt hantering.

Behandling av personuppgifter

Vi använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av personuppgifter. Vi får aldrig samla och spara mer information än nödvändigt för just ditt ärende. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer och adress, utredningar och beslut i sociala ärenden, journalanteckningar rörande genomförda insatser, inkomstuppgifter samt om det behövs för utrednings- eller vårdändamål, uppgifter om din hälsa. Uppgifterna i registret skyddas av sekretess.

Samtycke

Du lämnar ditt samtycke muntligt eller skriftligt till personal inom Vård och Omsorg. Om du inte vill samtycka till registrering av uppgifter eller nekar till komplettering av uppgifter från andra myndigheter kan det påverka din ansökan eller ärende.

Vi lämnar aldrig uppgifter vidare utan ditt samtycke. Vi begär inte heller kompletteringar från andra myndigheter eller liknande utan ditt samtycke. Dock finns det undantag enligt Patientdatalagen om information mellan verksamheter som arbetar med Hälso- och sjukvård. Se vidare Patientdatalagen.

Du har rätt att en gång under kalenderår efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa.

Mer information om Personuppgiftslagen finner du på www.datainspektionen.se

Kontakt

Mirna Basic
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Selma Akan
Förstehandläggare
selma.akan@trosa.se

Marie Larsson
Biståndshandläggare - Vagnhärad och Västerljung
 

Lone Knudsen Lindahl
Biståndshandläggare - Västra Trosa
lone.knudsenlindahl@trosa.se

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS/SoL

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Östra Trosa
sofia.kuhlin@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
hanna.erlandsson@trosa.se

Du når biståndshandläggarna genom att ringa Trosa kommuns växel: 0156-520 00