Rätt till tolk

  • Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar svenska eller förstår svenska.
  • Du kan begära att få beslutet översatt.
  • Om du är synskadad kan du begära att få beslutet uppläst.
  • Rätt till tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.
  • Rätt till tolk är en kostnadsfri service.

Kontakt

Mirna Basic
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Selma Akan
Förstehandläggare
selma.akan@trosa.se

Marie Larsson
Biståndshandläggare - Vagnhärad och Västerljung
 

Lone Knudsen Lindahl
Biståndshandläggare - Västra Trosa
lone.knudsenlindahl@trosa.se

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS/SoL

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Östra Trosa
sofia.kuhlin@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
hanna.erlandsson@trosa.se

Du når biståndshandläggarna genom att ringa Trosa kommuns växel: 0156-520 00