Samordnad individuell plan

SIP* är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL ( 2 kap. 7 §). Allt nedanstående material rör endast SIP för barn och unga utom informationsfilmen som rör alla åldrar.

Informationsfilm: SIP på 3 minuter

Filmen vänder sig till dig som är brukare, personal eller politiker, men även till dig som är chef eller utvecklingsledare och vill sprida information om SIP i din verksamhet. Informationsfilm som visar att SIP berör alla åldrar.

Vi vill veta hur du upplevde det att få en SIP 

Genom att svara på några frågor kan vi få reda på hur du upplevde det att få en samordnad individuell plan (SIP). Du lämnar svaren helt anonymt. Vi kan sen se svaren sammanslagna med svar från andra som fyllt i enkäten. Det går alltså inte att se vem som svarat vad. Dina svar är viktiga för oss för att vi ska kunna förbättra det arbete vi gör. Gå till enkäten