Tystnadsplikt och sekretess

Med sekretess och tystnadsplikt menas förbud mot att röja uppgift. Det innebär att man varken i ord, handling eller skrift får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd, service och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Vi som arbetar inom Vård och omsorg i Trosa Kommun har tystnadsplikt. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever, praktikanter och förtroendevalda.

Tystnadsplikten gäller både skriftliga och muntliga uppgifter, och omfattar därför alla uppgifter vi får kännedom om genom arbetet. Tystnadsplikten kvarstår även då anställning eller uppdrag upphör. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Tystnadsplikten får bara brytas om du själv går med på det eller om det står klart att du inte skadas av att uppgifterna lämnas ut. Uppgifterna får annars lämnas ut endast i vissa i lag angivna situationer, t.ex. till Socialstyrelsen, samt i fall då personalen har skyldighet att göra anmälan till annan myndighet (t.ex. om ett barn riskerar att fara illa).

Mer information kring tystnadsplikt och sekretess finner du på bland annat www.sjukvardsradgivningen.se

Kontakt

Mirna Basic
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Selma Akan
Förstehandläggare
selma.akan@trosa.se

Marie Larsson
Biståndshandläggare - Vagnhärad och Västerljung
 

Lone Knudsen Lindahl
Biståndshandläggare - Västra Trosa
lone.knudsenlindahl@trosa.se

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS/SoL

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Östra Trosa
sofia.kuhlin@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
hanna.erlandsson@trosa.se

Du når biståndshandläggarna genom att ringa Trosa kommuns växel: 0156-520 00