Väntjänsten

Väntjänsten i Trosa finns till för att stötta personer som är i behov av social samvaro. Kanske söker du gemensamma aktiviteter eller sällskap? Vi som arbetar med väntjänst är volontärer som vill skänka dig en extra guldkant på tillvaron. 

Via väntjänst har du möjlighet att få hjälp och stöd genom ledsagning, hembesök och/eller telefonkontakt. Exempelvis kan någon av våra volontärer ledsaga dig till läkarbesöket, fotvården, frisören, vid klädinköp eller för att besöka en grav. Vid hembesök kan du få en stunds sällskap och en möjlighet att exempelvis samtala över en kopp kaffe, gå en promenad eller få någon som läser högt för dig. Du behöver inte tillhöra någon föreningen eller organisation för att nyttja vår väntjänst.

Väntjänsten ett samarbete mellan Röda Korset, SPF, PRO, Finska föreningen, Demensföreningen och Trosa kommun.

 • För dig som vill ta del av väntjänst

  Om du är intresserad av att ta del av väntjänst så gör du detta enkelt genom att fylla i vår e-tjänst. Dina uppgifter registreras då av vår samordnare, som inom kort kontaktar dig. Du kommer då ombeds att att beskriva vad du önskar få för stöd av oss. Vi strävar alltid efter att du ska få det stöd du behöver inom en månad, förutsatt att vi kan matcha ditt uppdrag med en volontär.
   
 • För dig som volontär

  Mål

  Vår vision är att bidra till ett mer medmäskligt samhälle. Väntjänstens uppgift är att erbjuda stöd som komplement till samhällets ordinarie stödinsatser. Vårt mål är att slussa den enskilde ut i de gemensamma aktiviteter som finns i kommunen. Vi vill bygga samhörighet och samtidigt förebygga ohälsa genom ökad mental och fysisk aktivitet. Social samvaro har en stor positiv inverkan på ditt mående. 

  Gemensamma träffar

  Stående gemensamma träffar vi har varje år är Kick-off och grillkväll. Information till er medlemmar går alltid ut i god tid innan varje träff.

  • Kickoff tredje veckan i januari. Här lämnar du in blankett på hur många timmar du jobbat under föregående år, samt om du har ev. reseräkningar. Vi har ett informationsmöte lett av vår samordnare och därefter gemensamma diskussioner om erfarenheter och möjlighet till förbättringar. Vi avslutar alltid med smörgåstårta och fika.
  • Grillkväll första veckan i september. Samordnaren inleder kort och erfarenheter gemensamt. Därefter blir det grillning och fika.

  Du har alltid möjlighet att ta med dig andra som är intresserade av väntjänsten på våra träffar.

  Utbildningar

  Som volontär har du möjlighet att gå utbildningar inom följande områden:

  • Bemötande
  • HLR (Hjärt Lung Räddning)
  • Lex Sarah
  • Demens
  • Första hjälpen till psykisk hälsa äldre
  • Hjälpmedel (exv. rullstol, Ipad, teknik)
  • Sittgympaledare
  • Varmvattengympa
  • Taktil massage

  För att anmäla intresse till en utbildning mailar du till vantjanst@trosa.se

  Allmän information

  • Hembesök utförs hos dem som inte har möjlighet att ta sig till våra gemensamma aktiviteter. Vid första besöket följer samordnaren alltid med för att göra en riskbedömning för er trygghet. Målet är alltid att så småningom kunna ledsaga dem ut ur hemmet till social samvaro och få ”riktiga” kontakter. Då avslutas ditt uppdrag eller övergår till ledsagning.
  • Försäkring har alla som arbetar inom väntjänsten. Det är därför viktigt att du anmäler dig till vår samordnare och blir inskriven. Försäkringen gäller för dig som är under 75 år.
  • Milersättning har du rätt till om du behöver ta bilen till den du besöker. Följ länken och fyll i blanketten och skicka. Du kan även ta med den till vår årliga kickoff.

  Klicka här för att anmäla ditt intresse om att bli volontär.

 • Värdegrund

  Vår vision är att bidra till ett medmäskligt samhälle. Väntjänstens uppgift är att erbjuda stöd som komplement till samhällets ordinarie stödinsatser. Vårt mål är att slussa den enskilde ut i de gemensamma aktiviteter som finns i kommunen. Vi vill bygga samhörighet och samtidigt förebygga ohälsa genom ökad mental och fysisk aktivitet. Social samvaro har en stor positiv inverkan på ditt mående.

  Trosa kommuns roll är att samordna volontärer och koppla samman volontärer med de som söker. Vi följer alltid med vid första besök i hemmet. Detta både för den enskilde och volontärens trygghet.

  Våra volontärer är engagerade personer som har valt att på sin fritid hjälpa dig och andra som är i behov av kamratligt stöd och sällskap. Det är kostnadsfritt för dig och inget biståndsbeslut behövs. Alla volontärer har tystnadslöfte.

Kontakt

Samordnare: Irene och Monica
Telefonnummer: 076-946 95 14
Telefontid: tisdagar och torsdagar kl 11.00–12.00

Irene och Monica finns tillgängliga att träffas på Pensionärernas hus under telefontiden.

Trosa kommuns samordnare nås via:
vantjanst@trosa.se