Anhörigstöd

Äldre person håller sina händer i knät, och en stöttande hand möter dem.

Anhörigstödet i Trosa kommun vänder sig till dig som hjälper och stöttar någon familjemedlem, granne, vän eller annan medmänniska som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon funktionsnedsättning.

Anhöriga står för en stor del av vården av närstående och gör dagligen en betydelsefull insats. Men att vara ett extra stöd till någon som behöver din hjälp för att klara av vardagen kan ställa stora krav på dig som anhörig. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående, behöver du inte klara allt själv. Vi har information, rådgivning och träffar som kan underlätta livssituationen för både dig och den du stödjer.

Vilket stöd kan jag som anhörig få?

  • Information och vägledning om var du kan få ytterligare stöd och hjälp
  • Rådgivning och stödjande samtal om du som anhörig behöver någon att prata med
  • Anhöriggrupper där du får möjlighet att träffa andra i liknande situation, finna gemenskap samt utbyta erfarenheter och kunskap
  • Föreläsningar och andra aktiviteter
  • Kontakt med väntjänsten

Här finns aktuella föreläsningar och stödgrupper som du kan anmäla dig till.

Kontakta vår anhörigkonsulent för att få mer information, se kontaktuppgifter nedan. Vi har tystnadsplikt och dokumenterar inte dina samtal eller besök. Stödet är kostnadsfritt.

Barn som anhöriga samt anhöriga till närstående med beroende kan få stöd via Individ- och familjeomsorgen.

Käännä suomeksi

Kontakt

Anhörigkonsulent

Industrigatan 8A
619 80 Trosa
Tel: 0156-522 41