Omaistuki - Anhörigstöd

Olen Trosan kunnan omaisneuvoja ja tarjoan tukea henkilöille, jotka pitävät huolta sairaasta, iäkkäästä, toimintarajoitteisesta tai riippuvaisesta omaisestaan tai läheisestään, joka tarvitsee apua arjessa selviytymiseen.

Mitä tukea voit saada omaisena? Omaiset tarvitsevat henkilön, jonka puoleen kääntyä, ennen kuin heidän voimansa loppuvat. Erinäisten syiden vuoksi omaisilla ei ole aina mahdol-lisuutta jakaa ajatuksiaan sukulaisten tai ystävien kanssa. Silloin kannat-taa ottaa yhteyttä omaisneuvojaan. Omaisneuvojan tehtävänä on kes-kustella kanssasi, milloin ja millaista apua tarvitset. Saat myös opastusta ja tukea, jotta jaksat osoittaa tukea ja rakkautta läheiselle sekä elää omaa elämääsi. Et ole yksin, vaikka välillä siltä tuntuukin!

Järjestän tapaamisia ja omaisryhmiä, koulutusta ja annan tietoa omaisille. Kaikki lähtee liikkeelle tarpeistasi, joista keskustellaan henkilökohtai-sessa tapaamisessa.

Jaksamista voidaan tukea tarvittaes-sa myös uusilla taidoilla, toiminnoilla ja tapaamalla muita, jotka ovat sam-ankaltaisessa tilanteessa. Sinulla on oikeus saada tukea, ja läheisesikin haluavat sinun voivan hyvin.

Omaisneuvoja on vaitiolovelvollinen, ja voit pysyä nimettömänä.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Industrigatan 8A
619 80 Trosa
Tel: 0156-522 41