Hemförsäkring

Trosa kommun rekommenderar alla mottagare av insatserna trygghetslarm, hemtjänst, boendestöd, särskilt boende och bostad med särskild service enligt LSS att se över sin hemförsäkring. Vissa försäkringsbolag kräver att man kompletterar sin hemförsäkring om andra personer har nyckel till bostaden. Annars är det inte säkert att den vanliga hemförsäkringen gäller fullt ut, och du riskerar att inte få någon ersättning.