Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som är över 18 år med en långvarig psykisk ohälsa som har behov av vård och service från flera myndigheter.

Har du svårt att veta vilka bidrag du har rätt till?
Känns det krångligt att söka rätt sorts läkare?
Vet du inte vem på kommunen du ska kontakta?

Vi hjälper dig!

Personligt ombud kan tillsammans med dig se vad du behöver och vara ett stöd för dig i dina kontakter med myndigheter och sjukvård.

Tillsammans med dig kan Personligt ombud:

  • ta reda på vad du behöver hjälp med,
  • hjälpa dig att få dina behov av stöd,
  • vård och service tillgodosedda,
  • vara ett stöd i dina kontakter med till exempel myndigheter och sjukvård.

Du som bor i Nyköping, Trosa, Gnesta eller Oxelösund kan få stöd av personligt ombud. Stödet är frivilligt och gratis.

Personligt ombud gör inte det här:

  • beslutar inte om stöd, vård och service,
  • ansvarar inte för din vård och behandling,
  • tar inte över myndigheternas ansvar för samordning,
  • gör inte det arbete som utförs av t ex god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller vårdpersonal.

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd som avslutas efter slutfört uppdrag. Men du kan givetvis kontakta oss igen.

Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.

Mer information

Broschyren Personligt ombud - Ett språkrör för dig med
psykisk funktionsnedsättning."

Kontakt

Anita Andersson
Personligt ombud
Industrigatan 8 A
619 80 Trosa
Tel: 0156-523 50
anita.andersson@trosa.se