Stöd till sysselsättning

Arbetsmarknadsenheten (AME) är en kommunal verksamhet för människor som står utanför arbetsmarknaden. Du kan inte anmäla dig till AME utan du blir hänvisad till oss från andra enheter inom kommunen eller andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Socialtjänsten, biståndshandläggare etc.

Hos AME kan du få stöd med att söka jobb, hitta en praktikplats eller arbetsträna. Målet är att med olika arbetsmarknadsinsatser stärka och hjälpa individer så att vägen till arbete/studier och egen försörjning blir kort. I vårt uppdrag ligger att bland annat stötta och hjälpa människor med funktionsnedsättning, ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända.

Hur vi arbetar

På AME arbetar vi utifrån metoden Supported Employment som är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med att finna, få och behålla ett arbete.

Vi är även en del av den statliga satsningen DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete, där syftet är att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet, läs mer om DUA och arbetet i Trosa kommun här.

På AME samarbetar vi med en rad olika aktörer för att kunna skapa givande arbetsmarknadsinsatser, bland annat samarbetar vi med olika kommunala enheter, myndigheter och lokala företag.

Delar av AMEs verksamhet

Feriepraktik

Feriepraktik

AME har hand feriepraktiken inom kommunen, läs mer här.

Återvinningsbutiken

Återvinningsbutiken

Återvinningsbutiken på Industrigatan är en del av AME, läs mer här.

Återvinningscentralen Korslöt

Återvinningscentralen Korslöt

Delar av verksamheten på Korslöt driftas av AME, läs mer här.

Kontakt

Katarina Norman
Enhetschef
0156-523 62
katarina.norman@trosa.se