Stöd till familjen

Aktuellt: BiFF – Barn i Föräldrars Fokus

Det har visat sig  att de flesta skilsmässor sker efter semestertider. Vi vet att det kan vara en stor påfrestning i familjen under en separation. Det kan hjälpa att träffa andra i liknande situationer och tillsammans prata om upplevelserna av separationen.  Under hösten startar vi BIFF grupper, Barn i föräldrars fokus, dessa grupper öppnar upp för samtal och råd kring hur man kan hantera en separation på ett sätt som inte går ut över barnen.

Kursinformation

Grupp 1: Kursstart 29 augusti klockan 15.00-17.00, sedan träffas vi den 5 september klockan 15.00-17.00 och 12 september klockan 15.00-17.00.

Grupp 2:
Kursstart 3 oktober klockan 15.00-17.00, sedan träffas vi den 10 oktober klockan 15.00-17.00 och 17 oktober klockan 15.00-17.00.

Var:
Socialkontorets Öppenvård, Tomtaklintgatan 2 D.

Anmälan sker via telefon
till 0156 521 69, om vi inte svarar får du gärna tala in ett röstmeddelande så ringer vi upp dig.

Familjebehandling

Familjebehandling innebär stöd på hemmaplan för barn, ungdomar och deras föräldrar. Familjebehandlarna arbetar med olika metoder för att förbättra samspelet och stärka familjer. Det kan handla om bekymmer med svårigheter att förstå sitt barn, vardagsrutiner, konflikter i familjen, relationer i familjen mm. Stödet kan erbjudas efter bedömning av socialsekreterare av hur behovet ser ut så att rätt metod och insats sätts in i arbetet. Insatsen följs upp och dokumenteras. Mer om familjebehandling ...

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Ett barn eller ungdom som placeras i familjehem kommer ofta från en tillvaro med sociala problem eller som ensamkommande flyktingbarn. Meningen är att barnet/ungdomen ska kunna flytta tillbaka till sitt ursprungshem när/om det blir möjligt. Under tiden ska han eller hon få sin omvårdnad, fostran och trygghet i familjehemmet, men ha regelbunden kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer. Mer om familjehem ...

Familjerätt

Barn- och familjeenheten erbjuder rådgivning i olika familjerättsfrågor t ex rörande vårdnad, boende och umgänge för barn till separerade föräldrar. Rådgivning kan ske via telefon eller vid personligt besök. Mer om familjerätt ...

Par- och familjerådgivning

Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Vi arbetar med att hjälpa till att finna nya lösningar på problem som separation, otrohet, olikheter, konflikter, kommunikation, sex, mina/dina barn mm. Mer om par- och familjerådgivning ...

Kontakt

Barn- och familjeenheten
Socialkontoret
Trosa kommun
Tel (vxl): 0156-520 00

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70

Synpunkter & felanmälan