Familjebehandling

Familjebehandling innebär stöd på hemmaplan för barn, ungdomar och deras föräldrar. Familjebehandlarna arbetar med olika metoder för att förbättra samspelet och stärka familjer. Det kan handla om bekymmer med svårigheter att förstå sitt barn, vardagsrutiner, konflikter i familjen, relationer i familjen mm. Stödet kan erbjudas efter bedömning av socialsekreterare av hur behovet ser ut så att rätt metod och insats sätts in i arbetet. Insatsen följs upp och dokumenteras.

För mer information, kontakta Barn- och familjeenhetens handläggare eller familjebehandlare direkt. Familjebehandlarna jobbar för att förbättra samspelet och stärka familjen.

Familjebehandling kan ges till familjer där föräldrarna har bekymmer som kan handla om:

· Svårigheter att förstå sitt barn
· Vardagsrutiner
· Konflikter i familjen
· Relationer inom familjen

Familjebehandlarna kan också ta emot barn, ungdomar och föräldrar för individuella samtal.

Gruppverksamhet

Socialkontorets familjebehandlare arbetar med föräldragrupper. Dessa grupper kan bestå av t ex unga blivande mödrar, föräldrar med tonårsbarn eller liknande.

Familjebehandlarna kan erbjuda gruppverksamhet för barn- och ungdomsgrupper i svåra situationer. Det kan bli svårigheter när en förälder missbrukar eller när föräldrar inte kan komma överens efter en skilsmässa. Man kan också ha upplevt misshandel och/eller hot i familjen.

I gruppverksamhet kan man träffa andra barn/ungdomar i liknande situationer och med liknande erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan under en termin tillsammans med två gruppledare. Genom samtal, bilder, lekar, övningar och filmer får de hjälp att uttrycka tankar och känslor kring sin situation.

Kontakt

Familjebehandlarna
Barn- och familjegruppen
Socialkontoret
Trosa kommun
Tel. (växel): 0156-520 00