Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Ett barn eller ungdom som placeras i familjehem kommer ofta från en tillvaro med sociala problem eller som ensamkommande flyktingbarn. Meningen är att barnet/ungdomen ska kunna flytta tillbaka till sitt ursprungshem när/om det blir möjligt. Under tiden ska han eller hon få sin omvårdnad, fostran och trygghet i familjehemmet, men ha regelbunden kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer.

Vem kan bli familjehem?

För att bli godkända som familjehem måste man genomgå en familjehemsutredning och få ett medgivande (tillstånd) från Humanistiska nämnden i Trosa kommun.

Familjehemssekreterare hos Barn- och familjeenheten utför familjehemsutredningen som innefattar ett antal träffar, intervju, kontroll i social- och belastningsregister, kronofogden samt referensuppgifter.

Utbildning/handledning

Vi vet av erfarenhet att våra familjehem periodvis kan hamna i svåra situationer. Därför är det viktigt att familjehemmet i så stor utsträckning som möjligt tar emot den hjälp som erbjuds.

Under uppdragets gång har ni kontakt med en familjesekreterare som handleder er.

Ersättning/avtal

Alla familjehem har ett avtal med Trosa kommun. Som familjehem erhåller ni ett arvode som fastställts utifrån Svenska Kommunförbundets rekommendationer. Arvodet motsvarar inte en heltidslön, varför ett familjehemsuppdrag inte kan ses som en alternativ inkomstkälla. En månatlig omkostnadsersättning täcker barnets kostnader för livsuppehälle och andra särskilda utgifter. Eventuell utrustning kan lånas ut från socialkontoret.

Kontaktfamilj/kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson får du ett uppdrag av Trosa kommun. Uppdraget kan handla om att ta emot ett barn någon helg i månaden som kontaktfamilj. Det kan också vara att som kontaktperson träffa en ungdom någon eller några gånger i veckan.

Vem kan bli kontaktfamilj/kontaktperson?

Du/ni behöver inte ha särskild utbildning eller praktisk erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga personer eller familjer som har en stabil livssituation och som har tid över. Du ska vara myndig, men i övrigt söker vi personer i alla åldrar. Vi utreder alla som vill bli uppdragstagare genom att göra en intervju och kolla social- och belastningsregistret samt ta referensuppgifter.

Utbildning/handledning

Innan du börjar ett uppdrag får du information från Barn- och familjeenheten. Under uppdragets gång har de regelbunden kontakt med en socialsekreterare som handleder dig.

Ersättning/avtal

Du erbjuds ett litet arvode per månad för din insats. Vidare betalar vi dina omkostnader, exempelvis reseersättning eller matkostnader.

Mer information finns på följande webbplatser; Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) och Familjevårdens Centralorganisation (FaCO).

Är du intresserad?

Kontakt

Barn- och familjeenheten
Socialkontoret
Trosa kommun
Tel (vxl): 0156-520 00
alternativt via mejl eller post.

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70